>
Borrby biograf
borrby_biograf006004.jpg
Hem
Bioprogram
Om bion
Kontakt
Sponsorer

1920 Biografbolaget Borrby - Biografbolaget Borrby
1930 Borrby Biografen - Otto Ekvall
1936 Borrby Biografen - Otto Ekvall
1939 Borrby Biograf - AB Skånebiograferna (Höör)
1944-45 Borrby Biograf - AB Skånebiograferna (Höör)
1950 Borrby Biograf - AB Skåne Biograferna
1958 Borrby Biograf - Borrby kommun
1971 Borrby Bio - Simrishamns kommun
1991- Borrby Bio - Borrby Biografförening
Borrby biograf var med säkerhet i drift 1919 men det har hittats annonser från 1917 under namnet Borrby Biograf. Man annonserade även 1919 under samma namn fram till sommaruppehållet, men byter under hösten namn till Biografbolaget Borrby.
Byggnaden är en av de äldst bevarade i Sverige som endast använts till bioverksamhet och där verksamheten fortfarande pågår.
Borrby Bios historia
Borrby Biograf under åren 1920 - 2014
1955 var den första moderniseringen av biografen i gång, värme blev installerat så även en till filmprojektor och en ny vestibul med kiosk och toaletter.
1958 tog Borrby kommun över Biografen.
1971 vid kommunsammanslagningen tog Simrishamns kommun över och ombesörjde då filmvisningen, biljettförsäljningen och val av repertoar.
1991 på hösten ( oktober ) lade kommunen ner verksamheten och Borrby biografförening tog över och man inledde med matinén "Den lilla sjöjungfrun" och på kvällen "Sova med fienden" med Julia Roberts i huvudrollen. Föreningen har sedan dess drivit och underhållit lokalerna och dess stämningsfulla miljö.
1993 sattes ett nytt ljudsystem in, som då skulle visa sig vara det bästa på Österlen.
Kulturbiograferna sydöstra skåne
Event/Scen